Kategorie
Bez kategorii

Start sezonu 2022!

W weekend majowy rozpoczynamy kolejny, szósty już sezon Kurki Wodnej na Młocinach. Zapraszamy na nasze rejsy. Rezerwacje: 782 241 399

Kategorie
Bez kategorii

Przystań Młociny

Jest to najstarszy Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu i jeden z najnowszych Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Wisły Środkowej obejmują całość rzeki Wisły w granicach Miasta – w tym również odcinek po którym będą odbywały się rejsy.Z punktu widzenia przyrodniczego rejsy odbywać się będą na Młocińskim ale również na nieco bardziej południowym Bielańskim i północnym Tarchomińskim […]