31 sierpnia 2021r. Kurka Wodna wraca do portu Czreniakowskiego rejsy będą się rozpoczynały i kończyły w porcie . Zasady rezerwacji min. 8 osób – rónowartość 250 zł